Tượng Phật bằng đá

Dưới bàn tay tài hoa của những nghệ nhân lâu năm, tượng phật được thể hiện sinh động, rõ nét.

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS QA 12 Danh mục: