Hiển thị tất cả 11 kết quả

Tượng phật địa tạng

Địa Tạng được xem là một trong 4 vị Đại Bồ Tát chuyên phổ độ chúng sinh. Tượng Phật Địa Tạng được người xưa thờ cúng nghiêm trang trong các chùa chiền, mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Xưa kia Ngài là vị hoàng tử cao quý sống trong nhung lụa vàng ngọc nhưng sống đạm bạc, chăm lo học hỏi và đọc sách thánh hiền. Đức tướng hết sức trang nghiêm, có lòng nhân hậu trong trần thế khó có ai sánh kịp. Tượng Phật Địa Tạng hiện thân cho Ngài, vị Phật cứu nạn, cứu khổ cho sinh linh ở địa ngục.

Mã SP: NBS-TPDT211
Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT210

Tượng đá - Tượng Phật Đá

Tượng Phật Địa tạng NBS-TPDT210

Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT209
Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT208
Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT207

Tượng phật địa tạng

Tượng địa tạng vương NBS-TPDT207

Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT206

Tượng phật địa tạng

Tượng phật địa tạng NBS-TPDT206

Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT205
Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT204

Tượng phật địa tạng

Tượng phật địa tạng NBS-TPDT204

Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT203

Tượng phật địa tạng

Tượng phật địa tạng NBS-TPDT203

Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT202

Tượng phật địa tạng

Tượng phật địa tạng NBS-TPDT202

Liên hệ
Mã SP: NBS-TPDT201

Tượng phật địa tạng

Tượng phật địa tạng NBS-TPDT201

Liên hệ