Tượng đá Dionysus trong bộ 12 vị thần Hy Lạp bằng đá trắng

Tượng đá Dionysus trong bộ 12 vị thần Hy Lạp bằng đá trắng, đây là tượng vị thần đại diện cho tiệc tùng, rượu và hoan lạc.

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS-TTHL007 Danh mục: