Mẫu lăng mộ đá NBS-LMD202

Liên hệ

Mẫu lăng mộ đá NBS-LMD202: sử dụng toàn bộ là đá xanh Thanh Hóa, nguyên khối, bao gồm nhiều hạng mục bằng đá khác nhau như : lan can đá bao quanh khu lăng, lăng thờ đá chung cho toàn khu lăng mộ, các ngôi mộ đá đơn, mộ đá đôi, cuốn thư đá, đèn đỉnh bằng đá, lư hương đá…

Hotline 0945 11 22 66