Khu lăng mộ đá tại Đông Hưng – Thái Bình NBS-LMD209

Liên hệ

Khu lăng mộ nhà chú Dũng tại Nguyễn Văn Cừ – Đông Hưng -Thái Bình là công trình kiến trúc được thiết kế và xây dựng với độ chuẩn cao khi đưa vào thực tế (chuẩn trong diện tích và nguyên vật liệu). Công trình được yêu cầu gấp về thời gian hoàn thành nhưng với kinh nghiệm và đội ngũ nghệ nhân,

Hotline 0945 11 22 66