Đá ốp tường

Nhằm khai thác triệt để về nguyên vật liệu và áp dụng công nghệ hiện đại Ninh Binh Stone cung ứng hàng trăm mẫu đá trang trí, đá ốp tường cho các nhà phân phối và những công trình xây dựng trên toàn quốc và quốc tê.