Tạ mộ từ lâu là phong tục tốt đẹp lưu truyền trong gia đình con người Việt. Văn khấn lễ nhập mộ là yếu tố không thể bỏ qua khi sửa sang mộ. 

Vào mỗi dịp cuối năm, các gia đình thường thăm viếng, sửa sang phần mộ tổ tiên. Vì vậy, việc khấn tạ mộ là không thể thiếu được khi tu bổ mộ. Chắc hẳn nhiều gia đình mới tạ mộ thì sẽ không nắm được bài khấn tạ mộ ra sao. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bài văn khấn tạ mộ tổ tiên sau đây.

Văn khấn lễ nhập mộ

Bài văn khấn lễ nhập mộ

Nam mô a di đà phật!

Con kính lạy:

– Quan đương xứ thổ địa chính thần

– Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần,

– Tiền thần Chu Tước, Hậu thần Huyền Vũ, Tả thần Thanh Long, Hữu thần Bạch Hổ

– Liệt vị Tôn thần cai quản ở xứ này.

Con kính lạy vong linh ……….

Hôm nay là ngày…tháng…năm…, nhằm tiết …..

Chúng con là:……………

Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần.

Nguyên có vong linh thân nhân của gia đình chúng con là:……….hiện phần mộ an táng ở noi này. Đội ơn Chư vị Tôn thần che chở, ban ân, vong linh được yên ổn vui tươi nơi chín suối. Lại nhờ có duyên lành, gia đình chúng con được vong linh thường về ghé thăm, linh ứng giúp chỉ dẫn các công các việc được đầu xuôi đuôi lọt, nhờ thế toàn gia được an ninh khang thái, từng bước tiến bộ. Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mộ những mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức.

Cúi mong vong linh chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy phương ứng biến, độ trì toàn gia, từ trẻ tới già, luôn được vui tươi, mạnh khỏe.

Chúng con dâng biếu vong linh tài mã gồm : ….( đọc tên các đồ mã dâng cho vong)

Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

mộ đá

Quy trình đọc văn khấn lễ tạ mộ

Quy trình làm lễ tạ mộ

  • Bước 1: Chuẩn bị sắm lễ tạ mộ bao gồm nhiều đồ và nên đầy đủ. Lễ gồm 10 bông hoa hồng, 3 lá trầu, 3 quả cau, 1 mâm ngũ quả,  mâm xôi, rưởu, thuốc lá, chè, cốc, chậu…
  • Bước 2: Đọc văn khấn và tạ mộ. Khi đọc bài văn khấn trên phải thành tâm, hướng về phía mộ đá tổ tiên.
  • Bước 3:Hoàn thành thủ tục tạ mộ.

Ngoài việc khấn tạ mộ thì luôn phải có bài khấn tạ đất vì đã cho phép gia đình xây mộ tại đó.

Trên đây là tổng hợp bài văn khấn tạ mộ mà công ty CPXNK đá mỹ nghệ Ninh Bình chúng tôi cung cấp tới bạn. Việc đảm bảo văn khấn đúng thể hiện sự thành kính tới tổ tiên, góp phần giữ gìn phong tục “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.