Mẫu hòn non bộ đẹp NBS-HNB 204

Liên hệ

Hòn non bộ là nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh (giả sơn) để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống
Cách tạo hòn non bộ, lam hon non bo nhiều lắm công phu và vật liệu phải có sẵn, lấy từ tự nhiên mới đẹp

Hotline 0945 11 22 66