Showing 1–12 of 17 results

NinhBinhStone là đơn vị chuyên khai thác và sản xuất các loại đá băm mặt khác nhau như đá băm mặt xanh đen, đá mài cát, đá mài hon… được làm từ đá xanh tự nhiên do vậy sản phẩm mang nét thô tự nhiên, một màu xanh đen của đá nên đá thích hợp dùng để lát sân vườn nhà, đền chùa, hay những công trình mang nét cổ xưa

Đá băm mặt xanh đen

Đá mài bóng bông mai

Đá băm mặt xanh đen

Đá mẻ vàng xanh

Đá băm mặt xanh đen

Đá mẻ đen

Đá băm mặt xanh đen

Đá mẻ xanh rêu

Đá băm mặt xanh đen

Đá băm mặt caro

Đá băm mặt xanh đen

Đá băm tràn xanh rêu

Đá băm mặt xanh đen

Đá mài mịn xanh dương