Tượng Phật ngồi bằng đá trắng

Tượng Phật ngồi bằng đá trắng, có giá trị thẩm mỹ cao và độ bền vĩnh cửu

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS QA 11 Danh mục: