Mẫu bia đá đẹp NBBD-051

Mẫu rùa đội bia đá đẹp NBBD-051 xuất hiện nhiều trong các công trình di tích lịch sử mang dấu ấn của khoa bảng từ thời phong kiến Việt Nam. Hình ảnh những rùa đội bia đá, trên bia đá ghi lại sử sách của dân tộc Việt Nam như vậy, vốn vẫn được mọi người hiểu rằng điều đó mang ý nghĩa rùa là vật truyền tải thông tin và văn hóa.

Hotline 0945 11 22 66