Đài phun nước bằng đá đẹp NBS-DPN280

Liên hệ

Đài phun nước bằng đá đẹp NBPN081 là Công trình đài phun nước được Ninh Bình Stone hoàn thiện tại địa chỉ: Số 8 – Đường Chùa Chuông – TP. Hưng Yên – Tỉnh Hưng Yên. Đây là công trình trang trí có ý nghĩa lớn đối với cán bộ và nhân dân toàn tỉnh. Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã biểu dương tinh thần làm việc chuyên nghiệp của Công ty CP XNK Đá mỹ nghệ Ninh Bình để nhanh chóng hoàn thiện công trình sớm tiến độ. 

Hotline 0945 11 22 66