Tượng địa tạng bồ tát bằng đá NBS-TPDT205

Liên hệ

Tượng Phật Địa Tạng hiện thân cho vị Phật cứu nạn, cứu khổ cho sinh linh ở địa ngục.

Hotline 0945 11 22 66
Mã sản phẩm: NBS-TPDT205 Danh mục: