Tượng di lặc bằng đá NBS-TPDL013

Phật Di Lặc đã là biểu tượng cho sự an lạc, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc.

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS-TPDL013 Danh mục: