Tượng di lặc bằng đá

Phật Di Lặc là tượng phật đá với khuôn mặt hạnh phúc, miệng cười hả hê và cái bụng to chính là đại biểu cho sự no ấm và viên mãn.

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS-PDL 09 Danh mục: