• Tên công trình : Đình Ứng Thiên 
  •  
  • Địa chỉ : Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
  •  
  • Đơn vị sản xuất : Ninh Bình Stone
  •  
  • Thời gian : 15 ngày
  •  
  • Thời gian thi công : 20/03/2016
Một số hình ảnh tại địa chỉ lắp đặt

Đục đá và chế tác tại địa chỉ sau khi chỉnh sửa thiết kế theo bậc

Vận chuyển bằng xe lôi ba bánh.

Ghép mộng và hồ tại chân tảng rồng đá

Thợ sửa chi tiết ghép

Hoàn thiện một phần ba công việc.