fbpx

Chân tảng đá tự nhiên 07

Chân tảng đá được sử dụng nhiều làm nhà thờ, nhà gỗ, sử dụng chân tảng đá trong đình, chùa.

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS-CTĐ07 Danh mục: