Chân tảng đá tự nhiên NBS-CTĐ207

Liên hệ

Chân tảng đá được sử dụng nhiều làm nhà thờ, nhà gỗ, sử dụng chân tảng đá trong đình, chùa.

Hotline 0945 11 22 66
Mã sản phẩm: NBS-CTĐ207 Danh mục: