Bình phong thờ đá trắng NBS-155

  • Kích thước bình phong : 2550x1470x250
  • Bộ bàn lễ và bát hương đá, đôi lọ hoa đá, đôi nến đá để khu vực đặt lễ.
Hotline 0945 11 22 66
Mã: NB-CTD 22 Danh mục: