Bát hương đá NBS-BHD202

Liên hệ

Quy trình sản xuất và điêu khắc bát hương đá: lúc đầu đá khối được đem tiện theo kích thước để ra sản phẩm. Sau đó các nghệ nhân sẽ sơn đen và trạm trổ hoặc để trơn rồi trạm chênh. 

Hotline 0945 11 22 66
Mã sản phẩm: NBS-BHD202 Danh mục: