​Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ thành lập, cho đến nay Hội đã có những hoạt động rất thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thủ công, Đá quý, đá Mỹ nghệ, Kim hoàn trong cả nước.

“Buôn có bạn, bán có phường” – câu nói khẳng định sự quan trọng của hội nhóm. Mỗi ngành nghề kinh doanh muốn lớn mạnh và khẳng định được thương hiệu đều cần thành lập hội. Hội từ đó sẽ duy trì và bảo hộ cho đơn vị cũng như sản phẩm kinh doanh của đơn vị đó. Hội thường tập hợp những người cùng sở thích, cùng lĩnh vực ngành nghề điêu khắc đá mỹ nghệ. 20 năm ra đời và phát triển con số không phải là ít để Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam khẳng định được uy tín và sự lớn mạnh.

 Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam
Hình ảnh của ​Hội Mỹ Nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam
Hội do Thủ tướng Chính phủ thành lập, cho đến nay Hội đã có những hoạt động rất thiết thực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành thủ công, Đá quý, đá Mỹ nghệ, Kim hoàn trong cả nước. Các làng nghề đá mỹ nghệ nổi tiếng của Việt Nam cũng là 1 trong những thành viên quan trọng của hội. Trong đó có làng đá Mỹ nghệ Ninh Vân Ninh Bình – làng đá lớn nhất Miền Bắc
làng đá mỹ nghệ ninh vân
Làng đá mỹ nghệ Ninh Vân – Ninh Bình

Chỉ có những địa chỉ kinh doanh đáng tin cậy mới trở thành thành viên của hội bởi đây là nơi tốt nhất để quảng bá thương hiệu của sản phẩm được tạo ra từ bàn tay tài hoa của các Nghệ nhân.

Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam có website là www.vgja.vn trang web luôn đáp ứng được nhu cầu thông tin cho các hội viên thuộc các tỉnh thành trong cả nước.  Hội còn có các Ban hoạt động chuyên môn và 04 Trung tâm hoạt động trên các lĩnh vực, chủ yếu là đạo tạo dạy nghề thủ công, Đá Mỹ nghệ, Kim hoàn…

Hình ảnh của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam
Hình ảnh của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam
Tham gia vào hội để khẳng định thương hiệu của công ty, để cùng giúp nhau phát triển nghành nghề thủ công, nghề đá mỹ nghệ, kim hoàn và nâng cao chất lượng cuộc sống, làm giàu cho đất nước.