Tượng tây phương tam thánh

Liên hệ

Tư vấn mỹ thật và tổ chức sản xuất thi công tượng tây phương tam thánh bằng đá trắng tự nhiên nguyên khối từ Ninh Bình. Nguồn gốc đá từ Nghệ An – Đà Nẵng.

Hotline 0945 11 22 66