Tượng quan âm ngồi đài sen

Tượng quan âm ngồi đài sen được làm hoàn toàn từ 100% đá tự nhiên

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS QA 09 Danh mục: