Tượng quan âm bằng đá

Tượng quan âm bằng đá trắng, quan âm đứng đài sen, quan âm ngồi đài sen, quan âm cưỡi rồng…Những bức tượng đá quan âm của đá mỹ nghệ Ninh Bình làm hoàn toàn từ đá nguyên khối

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS QA 07 Danh mục: