Tượng phật quan âm tọa trên toà sen

Mã SP: NBS QA 20
Giá: Liên hệ
Mô tả:

Thông tin chi tiết