Tượng Phật cưỡi Voi

Tượng Phật cưỡi Voi, Tượng bồ tát ngồi trên lưng voi biểu thị ước nguyện rộng lớn, voi là loài vật có sức mạnh, có thể chuyên chở vật và người từ nơi này sang nơi khác. Hình ảnh tượng bồ tát ngồi trên lưng voi mang ý nghĩa Ngài là vị bồ tát tượng trưng cho lý trí, từ bi với tâm hồn vững mạnh, hoàn toàn thanh tịnh. Mọi người thờ Ngài là vì chân lý ngay thẳng, không nề hà mệt nhọc vẫn say sưa cứu vớt chúng sinh không ngừng

Hotline 0945 11 22 66