Tượng phật a di đà NBS-TPADD203

Tượng được tạc bằng đá xanh nguyên khối gồm 2 phần: tượng và bệ.

Hotline 0945 11 22 66
Mã: NBS-TPADD203 Danh mục: