Tượng hộ pháp – ÔNG ÁC

Mã SP: NBS- THP 02
Giá: Liên hệ
Mô tả: Một điều có thể dễ nhận thấy là các chùa theo phái Phật Giáo nam tông và Khất sỹ Việt…

Thông tin chi tiết

Một điều có thể dễ nhận thấy là các chùa theo phái Phật Giáo nam tông và Khất sỹ Việt Nam không thờ tượng Hộ Pháp. Trong những ngôi chùa theo dòng phái Bắc Tông thường thờ tượng hai vị thần: Thiện thần và Ác thần (Dân gian vẫn thường gọi là Ông thiện ông Ác)

Thiện thần: vị thần khuyến khích làm điều Thiện, ủng hộ chốn già lam, người thọ trì kinh.

Ác thần: vị thần phạt ác, bắt phạt trừng trị những người có ác tâm phá hoại Phật pháp, những người tu hành.

Thực tế trong kinh điển Phật Giáo chỉ nhắc đến một vị hộ Pháp vi đà nhưng trong các chùa lại thờ hai tượng, nguyên nhân là do đâu?

Theo thượng tọa Thiên Đạo, việc thờ tượng ông khuyến thiện và ông Trừng ác để thể hiện sự tồn tại biện chứng của hai mặt đối nghịch Thiện và Ác vẫn thường tồn tại trong cuộc sống thường ngày.