Tượng đá hộ pháp – ÔNG THIỆN

Mã SP: NBS- TLH 01
Giá: Liên hệ
Mô tả: Hình tượng Hộ Pháp trong đạo Phật có tên gọi đầy đủ là Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ…

Thông tin chi tiết

Hình tượng Hộ Pháp trong đạo Phật có tên gọi đầy đủ là Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. Đây là những Thiện Thần phát nguyện hộ trì Phật pháp (Những vị Thiện thần tự nguyện hỗ trợ đạo Phật).

Tại các chùa chiền, đạo tràng, tháp Phật, kinh điển, người thọ trì Kinh…các ngài Hộ pháp hiện lên với các hình tướng như: Thiện Thần, Chư Thiên, Thần Kim Cang, Tứ Thiên Vương, Thủ Hộ Già Lam… để ủng hộ, không cho ma quỷ, những ngoại đạo không tốt và người xấu, có ác tâm xâm hại.

Theo tài liệu của ngài Thái Hư Đại sư, thần Hộ Pháp Vi Đà là vị thần Kim Cang, tay cầm gậy Kim Cang, dùng oai lực để giúp đỡ Phật pháp.

Trong bộ “Nam sơn cảm thông lục” của thầy Đạo Tuyên có ghi lại rằng ở cõi trời Tứ Thiên Vương có ngài Thiên đại tướng quân tên là Vi Côn thường qua lại các châu để ủng hộ Phật pháp.

Vì không có tượng của vị thần này, nên người đời khi muốn tưởng niệm đã đã tạo ra tượng ngàu Vi đà Thiên để thay thế. Với phái Mật Giáo thì thờ tượng một vị đại tướng tên Tán Chỉ làm hộ pháp.

Nhìn chung hình ảnh các ngài Hộ pháp thường thấy là to lớn, mặc áo giáp trụ, đầu đội mũ Thiên Tướng, tay cầm bảo kiếm, chày Kim Cang, bảo xử. Dân gian vẫn thường có câu: “To như ông Hộ Pháp” để nói lên dáng vẻ khổng lồ oai vệ của Ngài.