Tin tức mộ – lăng mộ đá

Mẫu mộ đá hình tháp thường dành cho các vị cao tăng hoặc các tín đồ nhà Phật.
Một kiểu mộ đá tròn kết hợp bài vị.