Phật quan âm ngồi đài sen- đá trắng

Mã SP: NBS QA 39
Giá: Liên hệ
Mô tả:

Thông tin chi tiết