Mộ đá tròn – NBMT05

Mã SP: NBMT05
Giá: Liên hệ
Mô tả:    Mộ đá tròn là loại mộ đá truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta từ bao lâu…

Thông tin chi tiết

   Mộ đá tròn là loại mộ đá truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta từ bao lâu nay. Đúng như tên gọi, mộ đá tròn có cấu trúc hình tròn không phân biệt đầu cuối. Mộ tròn đá đôi khi cũng được sử dụng trong trường hợp không thể xác định tên tuổi và phương hướng của mộ.
   Cấu trúc của mộ đá hình tròn thường bao gồm nhiều lớp (từ khoảng 3 tới 5 lớp) được thiết kế chồng lên nhau, lớp trên có thể giật cấp nhỏ hơn so với cấp dưới.
   Có những mẫu mộ tròn đá phần bài vị nằm tại một cấp của ngôi mộ, có những mẫu mộ đá hình tròn làm bài vị riêng đặt tại cấp trên cùng, cũng có những mẫu không có bài vị do không xác định được tên tuổi và hướng.