Mộ đá tam sơn NBS-MĐTS216

Liên hệ

Kết cấu của Mộ đá tam sơn NBS-MĐTS216 gồm ba phần chính:
-Phần đế: Bao gồm lớp đá thước và lớp đá bệ chạm sen cách điệu
-Phần thân: Là kết cấu khung ,thường chạm khắc chữ thọ và rồng phượng…
-Phần trên cùng: Là ban thờ và bài vị ,thường chạm khắc cánh sen cách điệu và khung bia.

Hotline 0945 11 22 66