Mộ đá tam sơn NBS – ĐTS 20

Mã SP: NBS - ĐTS 20
Giá: Liên hệ
Mô tả: Với độ bền vĩnh cửu với thời gian, sản phẩm lăng mộ đá của Ninh Bình Stone đảm bảo giá…

Thông tin chi tiết

Kết cấu của Mộ đá tam sơn gồm ba phần chính:
-Phần đế: Bao gồm lớp đá thước và lớp đá bệ chạm sen cách điệu, kích thước từ 127×81(cm) đến 175×107(cm)
-Phần thân: Là kết cấu khung ,thường chạm khắc chữ thọ và rồng phượng…
-Phần trên cùng: Là ban thờ và bài vị ,thường chạm khắc cánh sen cách điệu và khung bia.