Mộ đá tam cấp NBS-MĐKM 016

Mã SP: NBS-MĐKM 016
Giá: Liên hệ
Mô tả: Mộ đá tam cấp NB-TC03: sử dụng đa xanh nguyên khối Thanh Hóa, mộ chạm khắc đơn giản văn bia…

Thông tin chi tiết

Mộ đá tam cấp  sử dụng đa xanh nguyên khối Thanh Hóa, mộ chạm khắc đơn giản văn bia được chạm khắc hình rồng chầu nguyệt