Mẫu mộ đá hình tháp nguyên khối NBS-MT204

Liên hệ

Mẫu mộ đá hình tháp nguyên khối – NBMT03: là mẫu mộ của đạo Phật với hình tháp đặc trưng thường được thấy trong các ngôi chủa cổ. Những ngôi mộ tháp thường dành cho các sư trụ trì có chức sắc cao trong chùa hoặc những người theo đạo Phật, có duyên với cửa Phật.

Hotline 0945 11 22 66