Mẫu cổng đá đẹp NBS-CĐ231

Liên hệ

Mẫu cổng đá đẹp NBS-CTQ25 thường được lắp đặt tại các công trình tâm linh như đình, chùa, miếu hay khu lăng tẩm. Người ta có thể sử dụng nhiều chất liệu để xây dựng cổng tam quan, tuy nhiên cổng tam quan bằng đá mang lại nhiều ưu điểm nổi bật hơn hẳn so với các loại vật liệu khác.

Hotline 0945 11 22 66