Lư hương NBS-LHD209

Liên hệ

Lư hương đá dùng để cắm hương bên ngoài sân đền – chùa – miếu, đình làng hoặc nhà thờ họ hàng gia tộc.

Hotline 0945 11 22 66
Mã sản phẩm: NBS-LHD209 Danh mục: