fbpx

Lăng mộ đá xanh rêu NBS116

Khu lăng mộ đá khối tự nhiên mẫu mới nhất năm 2016 được Ninh Bình Stone thiết kế và tổ chức sản xuất thi công tại Tp Huế.

Diện tịch khu lăng mộ 220m2

Thời gian hoàn thành : 04 Tháng

Tổng thể toàn bộ khu lăng mộ nhìn từ xa

Cuốn thư đá nguyên khối

Hotline 0945 11 22 66
Mã: LMDXR16 Danh mục: