Hòn non bộ NBS-HNB 235

Liên hệ

Trải qua quá trình chế tác tinh xảo của những nghệ nhân lâu năm, hòn non bộ của Ninh Bình Stone có độ bền vĩnh cửu, giá trị thẩm mỹ cao.

Hotline 0945 11 22 66