Hòn non bộ đẹp NBS-HNB 205

Liên hệ

Hòn non bộ đẹp NBS-HNB 005 là nghệ thuật xây dựng, sắp đặt, thu nhỏ, đưa những ngọn núi to lớn ngoài tự nhiên vào trong các vườn cảnh (giả sơn) để phục vụ mục đích thưởng ngoạn trong cuộc sống” . Loại đá dùng để xây dựng hòn non bộ thường là đá xanh tự nhiên, dễ hút nước để giúp cây cỏ có thể sinh trưởng và phát triển trên đá. và đá thường được các nhà vườn thiết kế là đá xanh từ Thanh Hóa, Ninh Bình.

Hotline 0945 11 22 66