Hòn non bộ đẹp đá khối NBS-HNB 203

Liên hệ

Hiện nay tại Việt Nam người chơi hòn non bộ và làm hòn non bộ ngày càng nhiều. Trong mỗi ngôi nhà, văn phòng công ty hay chùa chiền người ta đều có thể trang trí bằng cách đặt hòn non bộ đẹp ngay giữa sân của ngôi nhà, văn phòng công ty hay ngôi chùa. Ngoài tính chất thẩm mỹ hòn non bộ còn mang tính chất phong thủy dùng để chắn tà ma mang lại sự bình an 

Hotline 0945 11 22 66