Hòn non bộ đá khối NBS-HNB 221

Liên hệ

Hòn non bộ còn giúp khắc phục những điểm yếu phong thủy không tốt hoặc tăng thêm sự hài hòa tổng thể. Mỗi ngôi nhà khác nhau lại có cách bố trí hòn non bộ theo hướng khác nhau.
Theo các chuyên gia, hòn non bộ không nên làm một hòn lẻ loi hay hòn chẵn như 2, 4, 6…Chỉ nên làm 3 hòn, 5 hòn, 7 hòn… Ngoài ra nên nhớ không nên làm các hòn có kích cỡ bằng nhau. Phải thiết kế có sự phân cấp lớn nhỏ. Điều này tương tự như sự phân cấp trong gia đình bạn, mỗi người có một vai trò lớn nhỏ khác nhau

Hotline 0945 11 22 66