Đá Marble vàng Thanh Hóa

Mã SP:
Giá: Liên hệ
Mô tả: Đá marble màu vàng dăm kết tự nhiên được khai thác từ mỏ đá Thanh Hóa, với công nghệ tiên…

Thông tin chi tiết

Đá marble vàng dăm kết Thanh Hóa được đa dạng hóa sản phẩm ra nhiều mẫu khác nhau với đơn giá và quy cách kích thước : 

Hình ảnh loại 1 : 

                     Đá vàng dăm kết loại 1 – Marble THS01

                                                  Đá vàng dăm kết loại 2 – Marble THS02

                     Đá vàng dăm kết loại 3 – Marble THS03