Đá băm mặt hình đồng tiền cổ

Mã SP: NB-DGX03
Giá: Liên hệ
Mô tả: Đá băm hình đồng tiền cổ do NinhBinhStone trực tiếp chế tác sản xuất, đá được làm từ chất liệu…

Thông tin chi tiết

Đá băm hình đồng tiền kích thước như sau :
  1. KT 300x300x30
  2. KT 400x400x40
  3. KT 500x500x50