Cuốn thư đá đẹp NBS-CTD207

Liên hệ

Cuốn thư đá đẹp NBS-CTD207 có cấu tạo: phần đế và phần thân. Phần đế có thể làm dạng chân quỳ . Phần thân có rất nhiều kiểu trạm nhưng thông thường có chữ phúc và năm con dơi (ngũ phúc).Cuốn thư kích thước lớn thường có hai cột đá hai bên, phía trên cột là cặp đèn đá.

Hotline 0945 11 22 66