Cổng tam quan bằng đá NBS-CĐ226

Liên hệ

Mẫu cổng tam quan bằng đá NBS-CTQ20 được đặt ở khu di tích tưởng nhớ chủ tịch Hồ Chí Minh. Cổng đá được xây dựng hoàn toàn bằng đá tự nhiên nguyên khối mô phỏng theo mẫu cổng tam quan truyền thống với một cửa chính lớn đặt ở giữa và hai cửa bên có diện tích nhỏ hơn.

Hotline 0945 11 22 66