Chân tảng đá tự nhiên NBS-CTĐ203

Liên hệ

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ, nhà gỗ, nhà cổ …

Hotline 0945 11 22 66