Chân tảng đá tự nhiên NBS-CTĐ202

Liên hệ

Chân tảng đá hay còn gọi là đá kê cột, hoặc đá kê chân cột nhà dùng để kê cột gỗ, cột đá, làm nhà thờ , nhà gỗ, nhà cổ …

Hotline 0945 11 22 66