Bia đá đẹp NBS-BD 210

Bia đá xanh đẹp là vật dạng phiến dẹp, mặt phẳng, kích thước chiều cao lớn hơn bề ngang. Bia đá dựng lên để tưởng nhớ một nhân vật lịch sử, đánh dấu mốc quyền sở hữu hay sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng. Trên bia đá được trạm trổ chữ, trang trí họa tiết khắc chìm hoặc nổi. Với mục đích ghi dấu và làm chứng lịch sử nên vật liệu đá được người dùng ưa chuộng hơn cả vì độ bền vững lâu dài.

Hotline 0945 11 22 66