Theo phong tục thờ cúng ông bà, tiết Thanh minh là dịp thể hiện lòng biết ơn của con cháu. Các gia đình lựa chọn tiết Thanh minh để sửa sang, tu sửa phần mộ mời ông bà về ăn Tết. Trong đó, việc nắm bắt bài văn khấn tảo mộ là điều quan trọng mà không phải ai cũng nắm được. Khi đến khu mộ ông bà, gia đình đặt lễ cúng và sẽ phải đọc bài văn khấn. Hãy cùng NBstone chúng tôi tham khảo mẫu bài văn khấn chi tiết sau:

Bài văn khấn Lễ thổ địa

Văn khấn thổ địa là thành ý muốn xin phép thổ địa tu sửa mộ ông bà. Việc tu sửa mộ ông bà có thể là quét dọn, di rời hoặc xây mộ đá ông bà mới.

“Nam mô a di Đà Phật

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn thần:

– Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày: …………………………………………………

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………….

Nhân tiết Thanh minh (hoặc là nhân tiết thu, tiết đông, hoặc nhân ngày lành tháng tốt.. .) tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị Tôn thần lai lâm chiếu giám.

Gia đình chúng con có ngôi mộ của…………………..

Táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp (hoặc tảo mộ, bốc mộ…) vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng Thần linh, Thổ công, Thổ phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và Chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này, chúng con kính mời các vị chư Thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát.

Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.

Nam mô a di Đà Phật!”

văn khấn tảo mộ

Bài văn khấn tảo mộ

Thời điểm đọc bài văn khấn tảo mộ

Thời điểm đọc bài văn khấn tảo mộ là tiết Thanh minh. Năm 2020, tiết Thanh Minh vào ngày 13/3 âm lịch, tức ngày 4-5/4 dương lịch. Các gia đình cần xem ngày phù hợp theo phong thủy để tiến hành tảo mộ.

Tảo mộ từ lâu đã trở thành phong tục của con người Việt. Bởi vậy, tảo mộ giúp cho gia đình thể hiện lòng thành kính của gia đình. Việc sửa sang mộ ông bà cũng mang tới vận mệnh con cháu gia đình tương lai tốt hơn. Mong rằng với mẫu bài văn khấn tảo mộ trên, bạn đã có thể nắm được phần nào quy trình tảo mộ ông bà tiết Thanh minh.